Přidat odkaz

Úřady a Instituce

Úřady a Instituce

Seznam inzerátů - vršek:

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně

Nabízíme pečovatelské služby obcím ve Svazku obcí údolí Desné a provozujeme domov pro seniory i domov se zvláštním režimem a odlehčovací službu. Pro mladé lidi vedeme Dům na půl cesty....

Táborov

Sdružení lidí pořádající letní dětské tábory plné zajímavých aktivit a zážitků.

Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU

Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU svoju pomoc adresuje de om a dospelým so závažnými zdravotnými ažkos ami alebo rodinám s nízkym príjmom. Finančnú a materiálnu pomoc zabezpečujeme priamo zo zdrojov nad...

Útulek pro zvířata v nouzi Mělník

Celková péče o nalezená zvířata a zvířata v nouzi, zejména psy a především jejich následné umístění v pěstounských rodinách. Rádi bychom, aby pobyt v útulku neznamenal pro zvířata pouze stres v uza...

Pomoc dětem s dětskou mozkovou obrnou

Organizace pomáhající rodinám s dětmi po dětské mozkové obrně. Těmto dětem pomáháme formou hrazení léčebných pobytů, nákup zdravotních pomůcek, uhrazení regulačních poplatků a dalších výdajů, kter...

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRAMBOŘÍK

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRAMBOŘÍK Bramboříková 2995/2, 106 00 Praha 10 - Záběhlice, IČO 25755251. Zápis ve veřejném rejstříku: spisová značka Dr 4519 vedené u Městského soudu v Praze.

Úřad Práce Praha

Kontaktní informace na Úřady práce ve spádové oblasti hl. města Prahy. Sídla úřadů a úřední hodiny v jednotlivých městských částech.

Spinning Guide

Cílem spolku SPINNING GUIDE.CZ je investigativní činnost a publicistika při zachování nezávislosti a objektivního přístupu se zájmem na uchovávání tradic a historických faktů. Kolektiv autorů připr...

Seznam inzerátů - střed:

Hasiči divišov

Sbor dobrovolných hasičů Divišov byl založen dne 29. 11. 1877, když starosta našeho města Josef Vosátka svolal schůzi obecního zastupitelstva za účelem bránit se dalších požárů v budoucnu....

Operace Ester

Operace Ester je nevýdělečná charitativní organizace, jejímž cílem je podpora Židů v sociálních oblastech, finanční pomoc židovským organizacím i jednotlivcům a důrazné vystupování proti všem formá...

Ondřejovští pohrobci

Stránka pro lidi, kteří dokončili denní stacionář Ondřejov a mají i nadále zájem stýkat se s lidmi, před nimiž by neměli ostych se otevřít a dělit se s nimi o své starosti, zkušenosti a zážitky z k...

Asociace horských středisek ČR

Asociace horských středisek České republiky (AHS ČR) sdružuje provozovatele horských středisek a další organizace podílející se na turistickém ruchu na horách.

Český výrobek s.r.o.

Naše společnost se věnuje podpoře tuzemských výrobců. Opatřujeme jejich výrobky vybraným logem potvrzujícím, že jde o české produkty, aby byly pro zákazníky snadno identifikovatelné.

Klub Hornomlýnská - zdravotní postižení

Dětem poskytujeme nové podněty, terapie, asistenci, nové kamarády a zábavu. A jejich rodičům čas a ulehčení života. Pracujeme profesionálně a s láskou. Už od roku 2003.

Genetik

Web amatérské kinematografie zabývájící se sociální, drogové, trestnoprávní společnosti. Zdarma ke shlédnutí online videa. Zdarma ke stažení mp3 bez autorských práv, atd.

Seznam inzerátů - spodek: