Přidat odkaz

Ochrana osobních údajů

1)      Uživatel používáním serveru výslovně souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávat veškeré informace a údaje o jeho osobě, které mu vkladatel v souvislosti s registrací na serveru nebo v souvislosti s vložením odkazu poskytl (dále jen „osobní údaje“), zpracovávat tyto osobní údaje pro své obchodní aktivity a dále sdělit tyto údaje třetím osobám, které Poskytovatel pověřil plněním kterýchkoli zákonných či smluvních povinností. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou do jeho odvolání Uživatelem. Odvoláním se rozumí výmaz uživatelského profilu Uživatele.

2)      Uživatel souhlasí s tím, aby Provozovatel zpracovával veškeré informace a osobní údaje ve svém vlastním informačním systému, případně v informačním systému třetích osob.

3)      Uživatel souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které server Najduvse.cz nabízí.

4)      Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v odkazu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.

Novinky
 • 14.09.2016 Vážení uživatelé Najduvse.cz

  Vítejte na zcela novém Najduvse.cz ,

  systém vyhledávání a přidávání odkazů je zcela funkční,

  již můžete své odkazy :

  Topovat

  Vkládat mezi TOP inzeráty

  Zvýrazňovat

  Děkujeme za návštěvu

  kolektiv Najduvse.cz