Přidat odkaz

Neziskové instituce

Neziskové instituce

Seznam inzerátů - vršek:

Kočičí depozitum Flíček, z.s.

Kočičí depozitum Flíček, z.s. IČO 029 44 677 č.účtu: 2200591385/2010.

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně

Nabízíme pečovatelské služby obcím ve Svazku obcí údolí Desné a provozujeme domov pro seniory i domov se zvláštním režimem a odlehčovací službu. Pro mladé lidi vedeme Dům na půl cesty....

Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU

Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU svoju pomoc adresuje de om a dospelým so závažnými zdravotnými ažkos ami alebo rodinám s nízkym príjmom. Finančnú a materiálnu pomoc zabezpečujeme priamo zo zdrojov nad...

Pomoc dětem s dětskou mozkovou obrnou

Organizace pomáhající rodinám s dětmi po dětské mozkové obrně. Těmto dětem pomáháme formou hrazení léčebných pobytů, nákup zdravotních pomůcek, uhrazení regulačních poplatků a dalších výdajů, kter...

Spinning Guide

Cílem spolku SPINNING GUIDE.CZ je investigativní činnost a publicistika při zachování nezávislosti a objektivního přístupu se zájmem na uchovávání tradic a historických faktů. Kolektiv autorů připr...

Klub Hornomlýnská - zdravotní postižení

Dětem poskytujeme nové podněty, terapie, asistenci, nové kamarády a zábavu. A jejich rodičům čas a ulehčení života. Pracujeme profesionálně a s láskou. Už od roku 2003.

Městské služby Ústní nad Labem p.o.

Jsme příspěvková organizace, jež se zabývá správou městského majetku a poskytováním technických služeb. Pečujeme mimo jiné o městské hřbitovy, proto zajiš ujeme rovněž smuteční obřady....

Občanské sdružení Plamen naděje o. s.

Projektové programy, nabízející nezbytnou a účelnou pomoc nejen občanům v tíživé sociální situaci. Poskytování podpory organizacím neziskového charakteru, které poskytují sociální služby, a snaží s...

Seznam inzerátů - střed:

Dětské lesní centrum Hejkálek o.p.s.

Dětské lesní centrum Hejkálek o.p.s. je nezisková organizace (obecně prospěšná společnost), která se věnuje vzdělávání a výchově předškolních dětí, fungující na principech lesní mateřské školy a wa...

Centrum pro rodinu a sociální péči

Jsme nezisková organizace zaměřená na manželství a rodinné hodnoty. Nabízíme řadu volnočasových aktivit zaměřených na zlepšení rodinného života a pořádáme kurzy finanční a mediální gramotnosti....

Tábory 2013

Pořádáme letní dětské tábory 2013, zimní dětské tábory 2013 a tábory pro rodiče s dětmi (letní i zimní). Letní tábory 2013, zimní tábory 2013 a tábory pro rodiče s dětmi děláme pro radost dětí, rod...

Letní tábor

Tradiční, oblíbené a veselé čtrnáctidenní chatičkové letní tábory 2013 pro děti v jihočeské přírodě. Letní tábory 2013 budou plné soutěží, dobrodružství, diskoték, koupání, výletů a letní zábavy....

Letní tábory 2013

Děti bez hranic jsou zkušený provozovatel akcí pro děti a rodiny s dětmi. V roce 2013 pořádáme letní dětské tábory, zimní dětské tábory a tábory pro rodiče s dětmi.

Arménský dům

Občanské sdružení Arménský Dům se podíllí na projektech a arménském dění v ČR a seznamuje veřejnost s krásou Arménie.

Sponzoring pro neziskové organizace

Jste členem neziskové organizace či se zajímáte o neziskové projekty? Seznamte se s unikátní stránkou pro podnikatelské subjekty, kde si můžete zdarma vytvořit poutavou prezentaci a získat tak zají...

Seznam inzerátů - spodek: