Přidat odkaz

Humanitní vědy

Humanitní vědy

Seznam inzerátů - vršek:

Výpočet čisté mzdy

Výpočet čisté mzdy pro aktuální rok pomocí jednoduché a intuitivní kalkulačky.

Nový občanský zákoník

Srovnání nového a starého občanského zákoníku. A také zákona o obchodních korporacích a obchodního zákoníku. Literatura, judikatura, komentář k novému občanskému zákoníku zdarma.

Historie počítačů

Historie výpočetní techniky v Československu. První samočinné elektronkové a tranzistorové počítače SAPO, EPOS, TESLA 200, EC 1021, MINSK, URAL, mezinárodní program JSEP, Výzkumný ústav matematický...

Československé legie

Stránky se věnují udržování povědomí o čs. legiích. Naleznete zde články o historii československých legií na Rusi, ve Francii, v Itálii i Srbsku , dobové fotografie, výzbroj, výstroj, podrobný sez...

Historie-dejepis.cz

Historická fakta shromážděná na jednom místě. Historicky významné události, osoby které se jich účastnili, místa kde se události staly, teoretická historie, kde studovat historii. Cokoliv si přejet...

Finanční krize

Článek o příčinách finanční krize, očekávaném vývoji ekonomiky v období hospodářské recese a praktické rady pro podnikání v horších časech.

Havraň - pověst o založení kostel

Na základě vzájemné kombinace údajů o dochovaných archeologických nálezech, obdobných pověstech a reáliích obce Havraň je na stránkách formulována teorie vysvětlující pověst o založení havraňského ...

SPQR - Antika

Stránka o antickém Římu, starověkém Řecku, filosofie, historie, články, diskuze .

Seznam inzerátů - střed:

Otta z Losu

Genealogie vladyků Ottové z Losu, historické souvislosti a následky po prohrané bitvě na Bílé hoře roku 1620.

Národní obrození

Národní obrození mělo pro českou literaturu a české dějiny vůbec, velký význam. Snaha zabránit rozmnožující se germanizaci pohltit veškerou krásu... - přijďte si přečíst více.

Encyklopedie dějepisu

Na tomto webu naleznete všechny informace od pravěkých lidí až po prvního člověka a vesmíru. Web je doplněn mnoha obrázky a stručnými texty.

VirtualBox .:. seriál o efektivitě

Optimalizace a efektivita jsou v moderní informační společnosti alfou a omegou firemního života. Seriál se věnuje efektivitě a optimalizaci v moderní informační společnosti.

Vesmírná galerie

Na těchto stránkách se nachází rozsáhlá databáze fotografií s vesmínou tématikou. Snímky jsou většinou v dobré kvalitě, takže se hodí i jako tapeta na pracovní plochu vašeho PC.

Historie – minule.cz

Na těchto stránkách se nachází stručné informace o lidských dějinách. O pravěku, starověku, středověku a novověku.

Pražské jaro 1968 - Klub 231

Historie Klubu 231 (K231), organizace bývalých politických vězňů během pražského jara 1968.

Seznam inzerátů - spodek: