Přidat odkaz

Humanitární instituce

Humanitární instituce

Seznam inzerátů - vršek:

Katalog domovů důchodců a péče o seniory

Péčeoseniory.cz nabízí nejrozsáhlejší katalog pro celou Českou republiku - domovy důchodců, LDN, pečovatelské a domácí služby, sociální služby, hospice, ambulantní služby, stacionáře, ambulantní sl...

Rady pro nezaměstnané

Nezaměstnanost cyklická souvisí s ekonomickým stavem. V období ekonomického růstu klesá, v období stagnace či recese vzrůstá. Přímo to souvisí s přijímáním a propouštěním zaměstnanců, které jsou ta...

Hasiči - Suchdol nad Lužnicí

Na stránkách vám představíme náš hasičský sbor ze Suchdole nad Lužnicí. Seznámíme vás s naší jednotkou, můžete se podívat na naše vybavení a přečíst si něco o historii.

Seznam inzerátů - střed:

Diecézní charita ostravsko-opavská

Informace o Diecézní charitě ostravsko-opavské, jejím poslání, aktivitách a charitách. Jejími vlastními aktivitami jsou Středisko humanitární pomoci, Vesnička soužití a Poradenské a informační cent...

Křemílek o.s. - charita, dětský domov

Občanské sdružení pomáhající hlavně dětským domovům. Realizuje také projekty na prevenci kriminality dětí a mládeže, protidrogové programy, zabývá se charitativní činností, volnočasovými aktivitami...

Nadační fond JV a JV

Podpora jedinců a skupin vyžadující zvláštní pozornost. Pomoc zvířatům v nouzi, podpora soukromých útulků a depozit.

Seznam inzerátů - spodek: