Přidat odkaz

Ekologické služby

Ekologické služby

Seznam inzerátů - vršek:

DDD servis - NONSTOP služby - DDD MK - Ing. Martin Kozák

Naše firma DDD MK poskytuje DDD servis a služby nonstop (non-stop). Nabízíme deratizace, dezinsekce a desinfekce. Tel.: 731 664 791, email: ddd.mk@email.cz.

Zakra s.r.o.

Jsme specialisté na vodohospodářské projekty pro rodinné domy a rekreační objekty. Dlouhodobě se věnujeme projektům domovních ČOV, studnám, přípojkám vody a kanalizace. Rádi vám také zajistíme přís...

Revizechlazeni.cz

Web se zaměřuje na zákonné revizní prohlídky zařízení obsahující regulované a fluorované skleníkové plyny, které poškozují ozonovou vrstvu. Nabízíme kompletní činnosti v oblasti revize chladících z...

Ekologické služby a poradenství

Firma EKO-SERVICE 2000 s.r.o. se zabývá prodejem IBC kontejnerů o objemu nádrží 1000 l a 65O l, které jsou vhodné pro manipulaci s kapalinami. Dále zajiš uje likvidaci nebezpečného odpadu. Poskytuj...

RNDr. Jaroslav Růžička

Zabývám se zejména hodnocením antropogenních vlivů na životní prostředí, problematikou posuzování vlivů na životní prostředí - EIA, průzkum znečištění a zpracováním ekologických posudků a auditů, p...

SAKER, s.r.o.

Spoločnos zameraná na výkup farebných kovov a recykláciu kovových odpadov.

Laurich s.r.o. – Úprava a filtrace vody

Provozujeme činnosti spojené s úpravou vody pro domácí účely i průmyslové potřeby. Zajiš ujeme demineralizaci, filtraci a změkčování vody a její úpravu do ultračisté podoby.

Kovošrot SUDA

Sběrna surovin a kovošrot v Plzni se zabývá výkupem sběrných surovin, železa, hliníku, mědi, zinku, niklu, manganu, olova, papíru, nerezu, tříděním a zpracováním veškerého kovového šrotu. Vykupujem...

Seznam inzerátů - střed:

FORWEIT, spol. s r.o. – Likvidace odpadu

Naše společnost zajiš uje likvidace komunálního a lehkého odpadu. Provádíme odvoz suti a vydáváme potvrzení o ekologické likvidaci odpadu. Prodáváme také stavební materiál.

AM-kovo, s.r.o. – Sběrné suroviny

Vykupujeme sběrné suroviny a materiál vracíme zpět do výrobního procesu. Provozujeme specializované autovrakoviště. Profesionálně likvidujeme nebezpečný odpad včetně autobaterií a elektromotorů....

EKOSUR s. r. o. – Výkup papíru

Zabýváme se obchodem se surovinami, jako je papír, železo, kovový odpad a obalové fólie. Sběrna kovů je umístěna v našich provozovnách v Praze. Za vykoupené suroviny platíme dle aktuálního ceníku....

AL METAL s.r.o. – Sběrné suroviny

Provozujeme výkup kovů a starého papíru. Kromě běžných sběrných surovin vykupujeme také celá kovová zařízení, o jejichž ekologickou likvidaci se postaráme.

T-PROJECT GROUP, spol. s r.o.

Věnujeme se denitrifikaci DeNOx. Vytváříme opatření pro snížení obsahu oxidu dusíku ve spalinách na předepsané emisní limity. Dále zajiš ujeme také dodávky kotlů či výměníků tepla....

Sezako s.r.o. – Likvidace odpadů

Naše společnost nabízí profesionální likvidace odpadů a čištění a monitorování kanalizací. Odpady jsme schopni uložit na vlastních skladovacích plochách.

Ekologické nádobí a eko gastro obaly

EKO-plasty.cz - nabÍzíme ekologické nádobí vyrobené z palmových listů, přírodní cukrové třtiny, bioplastu PLA, dřevěné dýhy a bambusu. Dodáváme EKO produkty na firemní akce, večírky a festivaly....

Seznam inzerátů - spodek: